DrinkProg Forum
Program

 

Program je zastonj!

 

 

 

 

Locations of visitors to this page

1
Drink Prog je majhen program, s katerim je moč spremljati svoj konzum alkoholnih pijač in navade povezane z njim.
Enostavno se vnese dan konzumacije alkohola, njegova količina in stopnja alkoholiziranosti. Ostalo opravi program.
 
1
Omogoča prikaz mnogih statistik in analiz, ki se v glavnem delijo na: statistike za določeno leto in skupne statistike.
 
1
Slike iz programa (klikni za povečavo)
1
1
1
1
1
1
   
 
Slike iz statistik za določeno leto (klikni za povečavo)
 
1
1
1
1
1
1
1
   
 
Slike iz skupnih statistik za vrsto let (klikni za povečavo)
 
1
1
1
1
1
1
1
 
1

Trenutno so na voljo sledeče funkcije, statistike in analize:

 

- Neomejen vnos podatkov
- Večjezičnost
- Podpora za metrični in angleški sistem merskih enot
- Določanje pijač v katerih se izraža količina popitega (med drugim)
- Računanje alkohola v krvi in izdihanem zraku, za določen vnos
- Izračun časa razgradnje alkohola v krvi
- Letna količina popitega vina, piva in žganja (izraženo tudi v čistem alkoholu in S.P.)
- Količina popitega vina, pina in žganja na povprečni zabavi
- Količina popitega vina, pina in žganja na povprečni dan v letu
- Maksimalna količina popitega alkohola v letu
- Količina popitega vina, pina in žganja na povprečnega državljana
- Tvoje odstopanje od popitega vina, pina in žganja od povprečnega državljana v odstotkih
- Povzetek tvojega odstopanja od povprečnega državljana
- Grafi za primerjavo popitega vina, pina, žganja in čistega alkohola s povprečnim državljanom
- Izkoriščenost dnevov v letu in graf izkoriščenosti
- Izkoriščenost vikendov v letu in graf izkoriščenosti
- Izkoristek dnevov v tednih in njihov grafični prikaz
- Povprečni razmak med zabavami ter maksimalni in minimalni razmak
- Število stopenj alkoholiziranosti in njihov grafični prikaz
- Povprečna letna stopnja alkoholiziranosti
- Stopnje alkoholiziranosti v odvisnosti od količine popitega
- Zabave glede na letni čas in njihov grafični prikaz
- Povprečna količina popitega vina, piva in žganja na letni čas in njihov grafični prikaz
- Grafični prikaz števila zabav na mesec
- Grafični prikaz čistega alkohola na povprečno zabavo na mesec
- Večletne statistike
- Količina zabav na določeno leto
- Brezplačne posodobitve in nadgradnje z novimi funkcijami
- Aktivno sodelovanje pri ustvarjanju novih funkcij za program